En ny metode skal gi traumeutsatte barn og unge hjelp tidligere.