Cautus Geo har de siste fem årene videreutviklet et system for overvåkning og varsling av snøskred og steinsprang. Systemet har blant annet blitt testet på fjellpartiet Mannen i Rauma.