«Dialogmøte» er ei ny form for møte i Molde kommune. Hovudutvalet for helse og omsorg har hatt nokre «dialogmøte» i forkant av utvalsmøta.