Det er fare for at det kan gå flere jordskred i indre deler av Møre og Romsdal, opplyser NVE.