Vestnes kommune er i gang med retaksering av eigedommar.