Det må tillates så mange boliger at riving og nybygg blir økonomisk gjennomførbart, mener Steinar Moe Eiendom AS.