Hva har Eidsvåg og Harry Hole til felles? Det får du muligens svaret på årets musikkfest i Nesset – der Jo Nesbø kommer som både forfatter og musiker.