Sjukepleiere i Molde ber politikerne øke grunnbemanningen for å beholde flere i yrket.