Elektrifiseringen av ferjene gir store utslippskutt i Møre og Romsdal. Bare i fjor ble utslippene fra ferjene redusert med 12.000 tonn CO₂. Møre og Romsdal fylke vil innen samferdselssektoren nå klimamålene i Paris-avtalen allerede i 2025.