Stortinget har denne veka vedteke ei klar bestilling til regjeringa om å sjå på forbrukarane sine rettar når det gjelder gåvekort.