Visste du at det er opp mot 90% større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesvegnettet enn på riksvegnettet? Det har politikerne lovet å gjøre noe med.