I juni ble det arrangert utprøvingsdag i rullestolbasket i Molde. Nå håper leder og trener i Molde Basketballklubb, Greg Knudson, at det kan bli et fast tilbud.