Påska er i gang og Røde Kors står klar til å rykke ut dersom noe skulle skje.