I Rbnett mandag 4. sept. viser ordførerkandidat for Molde FrP, Terje Tovan, til en omfattende rapport fra november 2012, utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Møreforskning AS (MF), der det påpekes at fergefri E39 (Møreaksen) vil føre til passasjerlekkasje fra Molde lufthavn, Årø til Ålesund lufthavn, Vigra.