Mange avgangselever utsettes for mye høy musikk i russetida. Torsdag fikk de ei klar oppfordring: – Ta vare på de ørene du har!