Som foreldre til Aukraungdommar kjenner vi på eit ansvar for å sjå til at ungommen skal kjenne at dei høyrer til, at dei skal kunne møtast under trygge rammer og føle seg sett og høyrt.