De siste dagene har lokalavisene igjen forsøkt å skape en mediestorm rundt Møreaksen.