Vi følger Molde og Helsinki direkte fra Aker stadion. Live-reporter er Jens Olav Moe.