KrF er tydelige på at kommunen må utvikles i tett og konstruktivt samarbeid mellom det offentlige, frivillighet og næringsliv.