Graslandet Norge er kaldt, vått og bratt. Vi kan ikkje produsere tilstrekkeleg mat utan at husdyra hjelper oss.