Molde MDG har satt fokus på å redusere biltrafikken i sentrum.