– Tilskuddet fra kraftfondet er nok tapt, sier advokat Øyvind H. Meisingset som leder arbeidet i bostyret etter konkursen i Nesset Sand AS.