På RBnett fredag 25.august leser vi at fylkeskommunedirektøren foreslår at fylkestinget ikke anbefaler omklassifisering av vegen fra Molde til Nyhamna, fylkesveg 662, til riksveg. Dette finner også fylkeskommunen så viktig at de lager en egen pressemelding på saken.