Det blir ikke tryggere i Møre og Romsdal med flere politikontorer. Vi trenger flere politifolk til å drive med forebygging, etterforskning og patruljering.