Kjønnsbalansen i Moldes nye kommunestyre hadde vært jevnere uten personstemmene fra velgerne. Flere satt et kryss ved en mann enn ved ei kvinne.