Mer enn hver tredje person i Molde mener at det beste alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden er å forsterke ferjetilbudet. Samtidig er det nesten like mange som foretrekker Møreaksen.