Det er med stor forbauselse jeg leser innstillingen til fylkeskommunedirektøren om at fylkestinget ikke skal anbefale at vegen ut til Nyhamna skal omklassifiseres til riksvei.