Siden jeg ikke er medlem av Odd Fellow men i Molde kommunestyre anser jeg meg å være habil til å mene noe om avtalen som har kostet Molde kommune 5,5 millioner over en 10 års periode ifølge RB.