Geitene til Øyvind Næss og Renate Remen Næss har blitt noen humørspredende tilskudd på gjengrodde stier og marker.