Moldes nye kommunestyre har 49 representanter. Blant dem er kun to bosatt i tidligere Midsund kommune.