På gang-og sykkelveier må syklende ta hensyn til gående, og passere i god avstand og lav hastighet.