Fjord1 sier at de reisende må forvente forsinkelser i ferjesambandet Sølsnes – Åfarnes lørdag.