Det straffer seg å bygge sjukehus når priser og renter skyter i været. Sjukehusa i fylket må effektivisere drifta for 600 millioner grunnet kraftig økte lånerenter og priser.