– Dette var dagens lykkelige melding for godstogene, sier daglig leder Henning Aandal i OnRail. Regjeringen bestemte fredag å hasteutbetale 75 millioner kroner til togselskapene for å dekke deler av utgiftene togselskapene har hatt etter ekstremværet Hans.