Ja, er den tydelige beskjeden fra Ingrid Kristiansen. Dette er mekanismene bak paradokset.