Som en lokal miljøorganisasjon er vi avhengige av et godt fungerende lokaldemokrati og ytringsfriheten.