Å drive med skogrydding midt i hekkesesongen er ikke vanlig praksis og heller ikke lov.