Etter 18 års drift legg Julie Hov Fostervoll ned familiebarnehagen på Skåla.