Flytting av ferjeleiet frå Dryna og lenger inn i fjorden kan gjere «gratisvegen» frå Molde til Ålesund kortare.