Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar i bruk havbruksfondet for å hindre kutt i ferjetilbudet i fylket.