I forbindelse med jazzfestivalen kjører politiet båtpatrulje sammen med Kystvakten gjennom uka.