Svært få kommunar er rigga for den demografiske utviklinga vi står ovanfor.