Visuell kunstner Liv Dysthe Sønderland skal fordype seg i et mørkt kapittel i fylkeshistoria.