I august 2020 ble Kristoffer Fylling utsatt for en alvorlig arbeidsulykke.