Anniken Huitfeldt og Erna Solberg var blant politikerne som gjestet Rundebordskonferansen, der over 125 påmeldte fikk høre kraftbudskapet fra de to sentrale politikerne.