Den unge funksjonshemma mannen som for sju år sidan blei flytta frå ulevelege kår i Trondheim til levelege kår i Molde, kan snart ikkje bu i Molde.