Kong Harald er tilbake på jobb 17. mai etter å ha vært sykmeldt i en uke.