En vegg av parfyme møter spørsmålsstilleren når hun kommer inn på jobben. – Et arbeidsmiljøproblem, mener etiketteeksperten.