Vegnettet i Møre og Romsdal blir dårligere og dårligere. Prisen for å rette opp vedlikeholdet har doblet seg på fem år, fra 8 til 16 milliarder kroner.