De nye eierne av en historisk eiendom i Parkvegen har søkt kommunen om å få rive. Bygningsantikvaren mener huset har bevaringsverdi.